عربستان سعودی قطع ماشین سنگ زنی گیاهان و تجهیزات ساخت و ساز